Odkup pohledávek

Pokud jste fyzická osoba nebo menší firma a hledáte profesionální společnost s dlouholetou tradicí, která vám pomůže rychle a legálním způsobem v oblasti vymáhání pohledávek, jste na správném místě a měli byste číst dále.

Jsme připraveni odkoupit zajištěnou pohledávku z obchodního či osobního styku. Vzhledem k dlouholeté praxi a úspěšnosti při řešení pohledávek můžeme nabídnout optimální kupní cenu, která odpovídá skutečné bonitě pohledávky. Přímý odkup pohledávky se provádí na základě smlouvy o postoupení pohledávky. Odkupujeme zejména pohledávky, které jsou zajištěny nemovitostmi, nebo movitými věcmi. Dále odkupujeme také nesplacené směnky, neproplacené faktury, odsouzené pohledávky či nevrácené půjčky.

Nabízíme férový odkup právně zajištěných pohledávek za jasně daných podmínek. Máme dlouholeté zkušenosti a vysokou úspěšnost vymáhání, proto pohledávky odkupujeme za velmi slušné ceny.

Kupní cena se vypočítává z nominální hodnoty pohledávek na základě analýzy pohledávky a bonity dlužníka. Pohledávka nesmí být starší než 3 roky od splatnosti. Starší pohledávky neodkupujeme s výjimkou pohledávek na základě soudního rozhodnutí. Odkupujeme pouze pohledávky s prokazatelným písemným důkazním materiálem o vzniku pohledávky.

Jsme profesionálové, jednáme férově, rychle, prakticky a jasně. Nabízíme velmi výhodné finanční podmínky, vyřídíme veškerou administrativu, která je spojená s odkupem pohledávky, poradíme vám. Máme zkušenosti snad se všemi typy pohledávek a působíme po celé ČR.