Podnikové poradenství a řízení podnikových rizik

Provoz podniku můžeme brát jako orchestr, kde každá složka zná své noty a dirigent ví, kdy a co má hrát, resp. dělat. Provoz podniku znamená také dobré skloubení všech jeho složek a jejich maximální využití při minimálních nákladech. Ve světě jsou každoročně nové trendy řízení, které může využít i konkurence a když management zanedbá nebo podcení nové trendy, může to mít pro podnik neblahé následky.

Schopnosti našich spolupracovníků nám umožňují dodávat integrovaná řešení. Pomáháme společnostem identifikovat procesy a oblasti skýtající příležitosti pro krátkodobé přínosy i tvorbu dlouhodobých hodnot.

Řízení podnikových rizik

Pomáháme našim klientům na všech úrovních předjímat, pochopit a snižovat veškerá strategická a provozní rizika. Ruku v ruce se stále ambicióznějšími podnikatelskými cíli jdou i zvyšující se rizika. Proto klientům pomáháme tato rizika účinně řídit a pružně reagovat na měnící se podmínky na trhu.

Řízení podnikových rizik

Naše hlavní nabídka služeb obsahuje:

 • posouzení kontrol
 • služby vnitřního auditu
 • bezpečný e-Business
 • integritu procesů a systémů
 • audit kvality projektu
 • plány obnovení podnikání
 • správnost a kvalita údajů

Služby spojené s reorganizací společnosti

Společnosti v tísni potřebují rychlý zákrok, který pomůže zastavit ztráty, udržet aktiva a tam, kde je to možné, sestavit dlouhodobý plán obnovy.

Služby spojené s reorganizací společnosti

Naši konzultanti Vám pomohou s obnovou společností a reorganizací obchodní činnosti nabízejí služby v následujících oblastech:

 • správa špatných úvěrů
 • analýza životaschopnosti podniku nebo jeho složek
 • vymáhání pohledávek a restrukturalizace
 • výkon nucené správy
 • vypracování postupů a strategie

Efektivní veřejná správa

Státní správa musí neustále reagovat na měnící se podmínky a na rostoucí požadavky veřejnosti, která si zvyká na proaktivní klientsky orientovaný přístup, který jim poskytuje soukromý sektor. Jako poradci rozumíme vzájemným vztahům a ovlivňování státu a světa obchodu a veřejnosti v širším slova smyslu. To nám umožňuje poskytovat našim klientům z veřejného sektoru praktická řešení, která vedou ke zvyšování jejich efektivity.

Řízení podnikových rizik

Služby, které poskytujeme, jsou zaměřeny zejména na:

 • změnu organizace a procesů veřejných institucí
 • zvýšení schopnosti kooperace mezi orgány státní správy a samosprávy
 • poskytování vyššího standardu služeb veřejnosti
 • nalezení nových způsobů jak služby a informace veřejnosti poskytovat
 • zlepšení schopnosti využívat moderní informační technologie
 • změnu v oblasti obchodování a dlouhodobých vztahů s privátním sektorem