Vymáhání pohledávek

Naše společnost se věnuje vymáhání pohledávek pro své klienty a klade důraz na efektivní, ale zákonný postup, ve kterém je pro nás důležité vymoci pro klienta pohledávku v největší výši včetně příslušenství, ale také zachování dobrého jména klienta.

Vymáhání pohledávek

Při vymáhání pohledávek se zaměřujeme zejména na tyto služby:

 • mimosoudní inkaso pohledávek
 • soudní inkaso pohledávek
 • exekuční řízení
 • dohlížecí řízení
 • sledování insolvenčního rejstříku
 • zahraniční inkaso pohledávek
 • odkup pohledávek

V rámci našich služeb:

 • neúčtujeme náklady spojené s řešením, resp. vymáháním
 • nepožadujeme peníze předem, nepožadujeme zálohy
 • přebíráme k řešení jak jednotlivé pohledávky, tak i celé soubory
 • ke každému obchodnímu případu přistupujeme individuálně
 • na každý případ je vedena dokumentace a vždy předána zpráva o realizovaných opatřeních, provedených úkonech či navrhovaných řešeních
 • pravidelně informujeme o stavu jednotlivých pohledávek
 • naše působnost je v rámci celé ČR
 • v průběhu samotné realizace pohledávky je zároveň provedeno důkladné prověření veškerých aktiv dlužníka (nemovitosti, pozemky, vozidla, vlastní pohledávky, obchodní podíly atd.), a to pro případ, kdy z určitých objektivních příčin nebude možné mimosoudní inkaso realizovat, a aby případný soudní spor nebyl jen dalším nákladem, byl nejen úspěšný, ale především efektivní
 • v případech, kdy dlužník nemá hotové finanční prostředky, má likvidní aktiva (vlastní pohledávky, zboží, může nabídnout službu) – vyvineme aktivitu jednak ke zobchodování produktu, ale především legislativně zajistíme celou transakci s konečným peněžním plněním na Váš účet – samozřejmě toto vše po předchozím projednání s Vámi